Wednesday, 01 Feb 2023
LIVE REMAINING: 00:00:00
Morning RESULT
1st prize   
X
X
X
X
X
X
2nd Prize   
9
7
X
X
X
X
3rd Prize   
4
1
4
5
9
5

Wednesday, 01 Feb 2023
LIVE REMAINING: 00:00:00
Night RESULT
1st prize   
-
-
-
-
-
-
2nd Prize   
-
-
-
-
-
-
3rd Prize   
-
-
-
-
-
-

ราชบุรีเป็นเมืองเล็ก ๆ ในประเทศไทยที่มีประชากรสนใจเล่นลอตเตอรี่เป็นอย่างมาก ด้วยรางวัลใหญ่มากมันทำให้ทุกคนสนใจเล่นลอตเตอรี่ของราชบุรี ลอตเตอรีราชบุรีเป็นเว็บไซต์การพนันอย่างเป็นทางการจากประเทศไทยซึ่งก่อตั้งมาหลายปีแล้ว